เจ้าฟ้า

2018-11-19 16:15
ปาฐกถา "ชุมชนจินตนาการกับพยานประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับประวัติศาสตร์ล้านนา" โดย ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2009-07-21 14:16
ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่หลายองค์กรรวมถึงกลุ่มแรงงานอพยพได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงอดีตเจ้าฟ้าไทยใหญ่ ที่ถูกลอบสังหารพร้อมกับนายพลอองซาน บิดานางอองซาน ซูจี ครบ 62 ปี ที่วัดกู่เต้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
Subscribe to เจ้าฟ้า