เฉลิมพระเกียรติ

ครม.รับทราบคำสั่งตั้ง 7 คณะ กก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 
2023-10-04 10:37