เด็ก

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 3 ปี การดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนจากการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุม สร้างผลกระทบจำนวนมากต่อเด็ก 7 ประเด็น พร้อมทั้งออก 6 ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรม
2023-11-20 17:48
เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้ออกแถลงกังวลสถานการณ์ละเมิดสิทธิเด็ก เผยเด็กตกอยู่ในวงล้อมปฏิบัติการมวลชนและทางทหารทั้งจากฝ่ายรัฐและไม่ใช่รัฐ ย้ำต้องไม่สร้างสภาวะแวดล้อมที่เด็กมีส่วนร่วมกับการใช้อาวุธ ยิ่งรัฐละเมิดซ้ำยิ่งทำให้เด็กกลัว และการใช้ SLAPP Laws ปิดปากประชาชน พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการมวลชนและทางทหารในตาดีกา ด้าน กอ.รมน. สั่งออกมาตรการควบคุมกิจกรรมตาดีกา
2023-07-30 01:43
ย้อนทบทวนกระบวนการ (ไม่) ยุติธรรม ที่ 'หยก' ต้องเผชิญ 'ทนายสิทธิและนักวิชาการนิติศาศตร์' ชี้เป็นภาพสะท้อนปัญหาทั้งการปฏิบัติและตัวกฎหมาย พร้อมชวนดูสถานการณ์ที่เยาวชนถูกดำเนินคดีเพราะแสดงออกทางการเมือง และปัญหาอำนาจนิยมใน “คุกเด็ก” ปิดท้ายด้วยข้อเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ทั้งกระบวนการต่อเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป แอมเนสตี้ฯ ย้ำการศึกษาคือ ‘สิทธิมนุษยชน’ ที่เด็กทุกคนต้องได้รับ แนะโรงเรียนทบทวนระเบียบเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก
2023-06-23 20:53

Pages