เด็กไร้สัญชาติ

คุยเรื่องปัญหาเด็กเกิดในไทยแต่ไม่ได้สัญชาติ สู่ข้อเสนอให้สัญชาติเพื่อสร้างประชากรคุณภาพ แก้ปัญหาสังคมสูงวัย-ขาดแคลนแรงงาน กับ อดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group)
2024-01-16 14:58
รัฐไทยจ่อผลักดันเด็กจาก รร.ในอ่างทอง ที่ไม่มีเอกสารทะเบียน 126 ราย กลับเมียนมา ภาค ปชช.ค้านส่งกลับ ชี้ละเมิดสิทธิการศึกษาและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก อีกทั้ง เป็นการผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในภาวะสงคราม
2023-07-06 13:29

Pages