เตือนใจ ดีเทศน์

รัฐไทยจ่อผลักดันเด็กจาก รร.ในอ่างทอง ที่ไม่มีเอกสารทะเบียน 126 ราย กลับเมียนมา ภาค ปชช.ค้านส่งกลับ ชี้ละเมิดสิทธิการศึกษาและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก อีกทั้ง เป็นการผลักดันกลับไปเผชิญอันตรายในภาวะสงคราม
2023-07-06 13:29
‘วีรพงษ์ รามางกูร’ กล่าว จำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างหลักวิชาการกับความเป็นไปได้ในทางการเมืองเพื่อปรับตัวในโลกที่พลิกผัน ‘เตือนใจ’ ชี้นโยบายยังไม่แก้ปัญหา พหุวัฒนธรรม-สถานะของบุคคล-สิทธิชุมชน/การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชูคำถาม “ทำอย่างไรไม่ให้โลกที่พลิกผันหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำลายอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน
2018-08-20 18:04

Pages