เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

สภาฯ พิจารณาวาระรับหลักการร่างแก้ไข พ.ร.บ.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากภาคประชาชนทั้งฝ่ายเพิ่มการควบคุมและฝ่ายส่งเสริมธุรกิจรายย่อย รวมถึงร่างสุราก้าวหน้าของก้าวไกลรวม 3 ร่าง แต่ ครม.ขอดึงไปพิจารณาก่อน 60 วันก่อนส่งกลับเข้าสภามาพิจารณาวาระ 1 ใหม่ สุดท้ายเปิดโหวต สส.เสียงข้างมากเห็นด้วยส่งให้ ครม.พิจารณาก่อน
2024-01-10 19:44
‘เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย’ ค้านเอากัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด ยันประชาชนต้องมีเสรีภาพปลูกภายใต้กฎหมายคุม
2023-06-29 19:54

Pages