เนชั่น

บ.ก. The People แถลงปิดเว็บ 7 วัน พักงานตัวเอง 30 วัน เซ่นกระแสต้านมอบรางวัล 'ตะวัน-แบม' แม้อีกด้านจะมีกระแสชื่นชมก็ตาม พร้อมแจงผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเป็นดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการ ไม่เกี่ยวข้องกับ Nation Group สื่อในเครือเนชั่น และองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน 'ชูวิทย์' ขึ้นปฏิเสธรับรางวัล พร้อมยกย่อง 'ตะวัน-แบม' ระบุอายุน้อยแต่มีตัวตนในการต่อสู้และอุดมการณ์ของเขา จึงถือเป็นบุคคลที่จะเป็นอนาคต
2023-04-07 14:40

Pages