เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการยื่นข้อเรียกร้องให้นายกฯ เศรษฐาเซนรับรองร่างกฎหมายบำนาญถ้วนหน้าของภาคประชาชนเพื่อให้กฎหมายได้ถูกนำเข้าพิจารณาสภาผู้แทนราษฎร
2024-02-27 18:48
นักวิชาการเสนอใช้ 'สวัสดิการชราภาพถ้วนหน้าแบบยืดหยุ่น' ค้านพิสูจน์ความจนก่อนรับสิทธิ
2023-08-20 16:35
บันทึกถ่ายทอดสนการสนทนากับ นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair)กับการเดินสายยืน “ค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ไปยัง กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วงสายถึงบ่ายที่ผ่านมา ถึงเหตุผลที่คัดค้านระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ประมวลปฏิกิริยาของแต่ละหน่วยงานที่หลังรับข้อเรียกร้อง ความคาดหวังของเครือข่ายต่อรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะประเด็นสวัสดิการผู้สูงอายุและอื่นๆ 
2023-08-18 01:29
เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ และ We Fair จัดขบวนเยือน กระทรวงการคลัง มหาดไทย และ พม. ชู 5 ข้อเรียกร้องค้านการตัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แล้วกลับไปใช้ระเบียบเดิม ซึ่งคงสิทธิถ้วนหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความยากจน
2023-08-17 14:09
สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย เรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ ทบทวนยกเลิกหลักเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับใหม่ ระบุเป็นการทำลายหลักการรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้า แนะรัฐบาลควรสร้างมาตรการการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไป สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
2023-08-16 20:22
'เพื่อไทย' เป็นรัฐบาล เดินหน้าประชาธิปไตย รองโฆษกพรรคฯ เผยรัฐบาลใหม่เตรียมลุยทำประชามติ  ชวนทุกฝ่ายผนึกกำลังจัดทำ ‘รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน’ ให้สำเร็จ ปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจ คสช. ขณะที่ 'อนุสรณ์' โวยรัฐบาลรักษาการพล.อ.ประยุทธ์ ปากประกาศวางมือ แต่ใจเหมือนคิดวางยา หรือไม่
2023-08-14 15:20