เผายาง

2017-04-07 14:02
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 สน. ชี้แจงเหตุก่อกวนด้วยการวางระเบิด-เผายางในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ไม่มีการเข้าตีฐานปฏิบัติการ ไร้คนเจ็บ-ตาย แต่ มีเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายจำนวน 52 ต้น 
2010-08-30 18:02
 สภาพถนนที่มีร่องรอยการเผายาง ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่เสียหาย
Subscribe to เผายาง