อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 23 นาที ที่ผ่านมา

เพศสถานะ

2017-05-16 19:32
ผมได้รับ วารสาร สตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา ฉบับปฐมฤกษ์ [1] ซึ่งวารสารฉบับแรกนี้มีหัวข้อหลักคือ ผู้หญิงกับ[หอ]จดหมายเหตุ[ศึกษา]
2014-11-18 23:51
  ในโครงการ "หญิงอ่านเขียน เขียนอ่านหญิง" ครั้งที่ 8 จัดโดยหลักสูตรสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ. ดร. จเร สิงหโกวินท์ จากคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาชวนอ่าน 'บทนำ' ของ Judith Butler ใน Gender Trouble หนังสือซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่อ้างอิงอย่างแพร่หลาย ในหมู่นักวิชาการ และผู้สนใจเรื่อง เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา  โดยเฉพาะ ในประเด็นเรื่อง การสวมบทบาท หรือ Performativity
2012-08-17 01:23
จากกระแสข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2555 พาดหัวข่าวว่า “ธรรมศาสตร์ไฟเขียวบัณทิตชายแต่งหญิงรับปริญญาฯ” ในฐานะตนเองนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและความป็นธรรมทางเพศในมิติความหลากหลายทางเพศ (กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชายและเกย์) ต้องขอปรบมือและแสดงความชืมยินดีกับคุณบารมี พานิช หรือคุณเด่นจันทร์ที่ลุกขึ้นปกป้องและพิทักษ์สิทธิของตนเอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศ หากเมื่อพิจารณาการใช้เหตุผลอธิบายสนับสนุนเพื่อได้มาซึ่งสิทธิในแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับตนเองหรือข้ามเพศนั้นจะพบว่ามีข้อสังเกตบางประการ กล่าวคือ
Subscribe to เพศสถานะ