อัพเดทล่าสุดเมื่อ 45 นาที 35 วินาที ที่ผ่านมา

เพศสภาพ

2009-11-29 20:47
      พงศ์ธร จันทร์เลื่อน (ซ้าย) และ กฤตยา อาชวนิจกุล (ขวา)   การจัดประชุมประจำปี “เพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 2” ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กทม. ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 25-27 พ.ย. 52 ที่ผ่านมานั้น
2009-10-15 05:29
  รูปตัวอย่างโปรแกรม AMP Up Before You Score (AP Photo/Daylife)  
2009-08-12 04:38
  ในทศวรรษ 2480 รัฐบาลไทยได้สร้าง “ประเทศไทยใหม่” ขึ้นมา อย่างที่คนในรุ่นก่อนแทบจะไม่สามารถจินตนาการถึงได้ การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ของรัฐอย่างพลิกแผ่นดินนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการถ่ายโอนอำนาจการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เท่านั้น แต่รัฐยังต้องเข้าไปสถาปนาสัญลักษณ์ใหม่ ความหมายใหม่และอำนาจใหม่ที่เป็นตัวแทนของสามัญชนและความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตย [1] ผ่านปฏิบัติการที่หลากหลายอีกด้วย

Pages

Subscribe to เพศสภาพ