'เพื่อไทย' แถลงเรียกร้องยกเลิกข้อกำหนดฯ ละเมิดเสรีภาพสื่อ-ประชาชน