เฟสบุ๊ค

รัฐบาลคอมมิวนิสต์เวียดนามใช้กองกำลังไซเบอร์เพื่อใส่ร้ายป้ายสีในเชิงจงใจเล่นงานนักกิจกรรมด้านสิทธิและผู้วิจารณ์รัฐ และยังใช้การกลั่นแกล้งอื่นๆ เช่น ประจานข้อมูลส่วนตัว หรือรุมรีพอร์ตจนถูกระงับการใช้งาน
2023-03-27 20:08

Pages