เสรีภาพทางวิชาการ

อาจารย์มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง (CUHK) ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "เหตุปราบปรามประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินปี 2532" ถูกปฏิเสธต่อวีซ่าโดยรัฐบาลฮ่องกง และทางมหาวิทยาลัยได้ไล่เธอออกทันทีหลังจากที่มีการปฏิเสธต่อวีซ่าให้
2023-11-03 16:13
เครือข่ายราชภักดี ซึ่งเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยื่นหนังสือถึง ปลัด อว. สอบคณบดีคณะสังคมฯ ม.นเรศวร เหตุลงนามรับรองให้ 'เพนกวิน' นักกิจกรรมการเมือง มาเป็นวิทยากรกล่าวปาฐกถางานประชุมวิชาการ 
2023-06-08 14:16

Pages