เอดส์

วงสนทนา ครป. “ไม่มี #บัตรทอง = ไม่มีสิทธิ.. "HIV-ท้องไม่พร้อม"!?” ระบุการที่งบฯ P&P ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างครอบคลุมประชาชนทุกคน อาจทำให้สถานการณ์ HIV ในไทยกลับสู่ภาวะถดถอย
2023-03-19 12:43

Pages