เอ็นจีโอ

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี นักพัฒนาผู้คร่ำหวอดในวงการ NGOs ยาวนาน30ปี ร่อนจดหมายลาออกจากการเป็นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน( กป.อพช.)ชี้ไร้จุดยืนและขาดความกล้าหาญทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน เมินเฉยปล่อยให้ชาวบ้านถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่รัฐและไม่คัดค้านกฎอัยการศึก