แต่งตั้งสมณศักดิ์

เว็บราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ รัชกาลที่ 10 พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระภาวนาเขมคุณ' วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา ขึ้นเป็น พระราชาชั้นคณะราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ไม่พบผู้รับสนองฯ
2023-06-01 18:44