แรงงานชั่วคราว

ลูกจ้างโครงการฯ กทม. 13 คน ขอ 'ชัชชาติ' ช่วยเหลือหลังได้ต่อสัญญา อยากทำงานที่เดิมและอยากได้ความชัดเจนในการจ้างงาน เพราะไม่รู้ว่าแม้ปีนี้จะยังต่ออยู่ แต่ปีต่อไปจะเลิกจ้างอีกหรือไม่
2023-09-06 11:29

Pages