อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

แรงงานต่างด้าว

2017-07-07 23:16
กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 ก.ค.นี้รองรับยื่นคำขอจ้างแรงงานข้ามชาติ กรณีนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน รมว.แรงงาน เร่งรัดกัมพูชาร่วมมือจัดระบบ
2017-07-05 23:37
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว โดยที่ชายแดนด้าน จ.สระแก้ว เริ่มมีผลกระทบหลังกัมพูชาสั่งปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวด้าน จ.บันเตียเมียนเจย 43 จุด ทำให้ขาดแรงงานเช้าไป-เย็นกลับข้ามมารับจ้างภาคเกษตรในพื้นที่ 3 อำเภอ จ.สระแก้ว "โคกสูง-อรัญประเทศ-ตาพระยา" ส่วนจุดผ่านแดนคลองลึก-ตลาดโรงเกลือ ยังเดินทางข้ามแดน-ค้าขายปกติ
2017-07-04 23:07
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 33/2560 เลื่อนใช้บทลงโทษ 4 มาตราใน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ให้นายจ้าง-ลูกจ้างดำเนินการตามกฎหมายใหม่ภายใน 1 มกราคม 2561 กำชับเจ้าหน้าที่มิให้ใช้อำนาจมิชอบ ให้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพรับฟังความเห็นและแก้ไขกฎหมายที่ประกาศไปแล้วดังกล่าว-เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 120 วัน
2017-07-04 18:18
พล.อ.ประยุทธ์ เผยการออกคำสั่งตามมาตรา 44 ชะลอการลงโทษ พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อแก้ไขปัญหาการเสียผลประโยชน์ภายในประเทศ ไม่ใช่ยอมทำตามใคร
2017-07-03 23:23
โฆษกที่ประชุมวิป สนช. เผยเตรียมนำพระราชกำหนดการบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 เข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบ ส่วนข้อกังวลจากเอกชน ถือเป็นอำนาจของรัฐบาลที่จะหาทางแก้ไข เชื่อต้องออก พ.ร.ก. เพราะเป็นเหตุผลด้านความมั่นคง
2017-07-03 15:28
ประยุทธ์แจงการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว และการใช้ ม.44 ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อน ยันดูแลแรงงานไทย-ต่างด้าวเท่าเทียม วอนอย่าหลงเชื่อวาทกรรมโจมตีรัฐ
2017-03-17 01:02
ก.แรงงาน แจงบนเวทีประชุมสิทธิมนุษยชนยูเอ็น ย้ำ ดูแลแรงงานต่างด้าวทัดเทียมหลักสากล พร้อมนำเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงทะเล
2016-11-24 16:36
สำรวจความฝันและความเป็นอยู่ของประชากรย้ายถิ่นจากรัฐฉานที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หลายครอบครัวยังหวังกลับไปพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านเกิด แต่ก็มีอีกหลายครอบครัวหวังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ ขณะที่ลูกหลานของพวกเขาเติบโตขึ้นในสังคมไทยพร้อมความรู้สึกว่าที่นี่ก็คือบ้าน พร้อมติดตามนโยบายด้านสัญชาติและสถานะบุคคลของรัฐไทย และแนวโน้มการปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ประชากรข้ามแดน และภาวะสังคมผู้สูงอายุ
2016-11-15 22:49
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตาม ม.13 พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว อนุญาตให้ (1) คนต่างด้าวที่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและได้รับการผ่อนผันให้อาศัยเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งรุ่นลูก ยกเว้นสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ (2) ผู้ที่นายอำเภอรับรองว่าอยู่ระหว่างพิสูจน์สัญชาติไทยจะสามารถทำงานได้ทุกประเภท โดยชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง ผู้ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวหลักแรกเป็นบัตรเลข 6, 7 และ 8 และผู้ถือบัตรเลข 0 รอพิสูจน์สัญชาติไทย จะเข้าข่ายตามประกาศฉบับนี้ สามารถทำงานได้ทุกประเภท

Pages

Subscribe to แรงงานต่างด้าว