อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 57 นาที ที่ผ่านมา

แรงงานนอกระบบ

2018-08-23 12:26
  ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คุณจินตนาการถึง เป็นยังไง... ตระเวนท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ง้อลูกหลาน พึ่งตัวเองได้เพราะมีบำนาญเพียงพอ ไม่ต้องกลัวว่าป่วยแล้วจะล้มละลายเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ชีวิตวัยเกษียณแบบนี้เป็นไปได้จริง....
2018-08-21 18:04
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบแรงงานเริ่มออกจากตลาดตั้งแต่อายุ 45 ปี ส่วนใหญ่เป็นหญิง สาเหตุหลักจากมีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัว จำนวนชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อคนทยอยลดลงจาก 47 ชม./สัปดาห์ในปี 2001 เหลือ 43 ชม./สัปดาห์ในปี 2017 และ 44% ของผู้มีงานทำทั้งหมดของไทยทำงานอยู่นอกระบบ
2017-10-09 14:45
แม้จะเคยถูกผู้หญิงระดับสูงในภาครัฐตราหน้าพวกเธอออกสื่อว่าเป็น "กะหรี่บ้า" แต่กลุ่มแรงงานนอกระบบในโรงเรียนรัฐเกาหลีใต้ที่มีสัญญาจ้างไม่มั่นคงก็ยังคงยืนหยัดเรียกร้องให้คนทำงานแบบเดียวกับพวกเธอมีสภาพการจ้างที่ดีขึ้น รวมถึงมีค่าแรงที่ดีขึ้น และต่อสู้กับแนวคิดชายเป็นใหญ่กดทับมาตลอดว่า งานทำครัว งานปัดกวาดเช็ดถูของพวกเธอนั้นเป็นไม่สำคัญเท่างานอื่นที่ถูกอ้างว่าเป็น "งานผู้ชาย"
2017-04-04 23:57
ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน แม้ขาดส่งประกันสังคมเกิน 20 ปี สามารถกลับมาเป็นผู้ประกันตนได้อีกครั้ง กระทรวงแรงงาน เผยเมย์เดย์ปีนี้ เตรียมปรับอัตราการชดเชยการขาดรายได้ของแรงงานนอกระบบจาก 200 บาท เป็น 300 บาท  แฟ้มภาพ ประชาไท
2016-11-17 08:08
  ระบบเศรษฐกิจนอกภาคทางการ หรือ Informal Economy เป็นระบบเศรษฐกิจเก่าแก่ตั้งแต่มนุษย์รวมกันเป็นสังคม ประกอบด้วยผู้คนที่เลี้ยงปากท้องตนเองจำนวนมากถึง 2 ใน 3 ของโลก มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ใช้เวลาอันสั้นรวมรวมมาเป็นสังเขปในประเด็นของ แรงงานนอกระบบ และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมดังนี้  (1) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ระหว่างเมืองกับชนบท ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ทำให้เกิดการกระจุกตัวของตำแหน่งงาน รายได้ และการสะสมทุน อยู่เฉพาะในเมืองและภาคอุตสาหกรรม
2016-11-16 20:47
รัฐบาลนำรายได้ส่งคลังเดือนแรกปีงบฯ 60 กว่า 154,000  ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายสูงถึง 435,000 ล้านบาท  มาจากมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐไตรมาส 4 ขระที่กองทุนการออมแห่งชาติประกาศยุทธศาสตร์ดึงแรงงานนอกระบบ “ออมสบาย ได้บำนาญ” 
2016-02-08 19:50
ก.แรงงาน สธ. มหาดไทย กทม. สปสช. และ สสส. ฯลฯ ร่วมลงนาม “ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ” ยกระดับคุณภาพแรงงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งเป้า 2.1 ล้านคนภายในปี 2564 เริ่ม 5 กลุ่มเสี่ยง
2015-04-28 14:28
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แถลงผลงานของกระทรวงในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญของคำแถลงมี 7 ประเด็นที่ประสบความสำเร็จ[1] อย่างไรก็ตามหากพิจารณาลงไปในรายละเอียดของคำแถลงนั้น พบว่ายังมีปัญหาของแรงงานกลุ่มต่าง ๆจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการสะสาง ยังคง “ซุกปัญหาเป็นขยะไว้ใต้พรม” ทั้งๆที่ตั้งแต่รมว.ว่าการกระทรวงแรงงานเข้ามารับตำแหน่ง มีผู้ใช้แรงงาน เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เข้าพบเพื่อเสนอปัญหาที่ควรหยิบยกมาแก้ไข แต่พบว่าวันนี้ปัญหาบางเรื่องยังคงถูกเพิกเฉย ความส
2015-04-23 20:34
เกาหลีใต้แม้จะอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและมีบรรษัทที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแต่ก็ยังมีความเหลื่อมล้ำของประชาชนอยู่มาก สาเหตุจากความยืดหยุ่นมากเกินไปในการจ้างงานรวมถึงการที่สหภาพและรัฐไม่สามารถเป็นตัวกลางที่ดีได้ในข้อพิพาทแรงงาน ทำให้เกิดแรงงานนอกระบบรายได้ต่ำและขาดความมั่นคงในชีวิตจำนวนมาก
2014-12-08 01:08
ฉายภาพคนจน “นอกมิติเศรษฐศาสตร์” หลังประชากรไทยอยู่ใต้เส้นความยากจน 12% ลดลงจาก พ.ศ.2530 ที่มีคนจนถึง 60% - แต่ก็ยังมี “คนเกือบจน” ที่แม้กินดีอยู่ดีขึ้น แต่เผชิญความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ ซ้ำช่องว่างรวย-จนก็ถี่ห่าง แถม “คนจนอำนาจ” ก็ไม่สามารถต่อรองเรื่องที่สำคัญกับชีวิตได้ ขณะที่การเมืองเสื้อสีตัดผ่านเข้าไปทุกมิติชีวิตประจำวัน

Pages

Subscribe to แรงงานนอกระบบ