แรงงานนอกระบบ

คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งพิงที่ขอนแก่น หลายชีวิตต้องอาศัยพื้นที่รอบสวนสาธารณะบึงแก่นนคร  นอกจากกำลังใจจากคนไร้บ้านด้วยกันจนมีแรงฮึดเพื่อสู้ชีวิตแล้ว "บ้านโฮมแสนสุข" เป็นอีกสถานที่พึ่งพิง ที่ช่วยฟื้นฟูศักยภาพให้สมาชิกได้ตั้งหลัก จนถึงขั้นไม่ต้องกลับไปเป็นคนไร้บ้านอีก อย่างไรก็ตามในต่างจังหวัดสถานที่พึ่งพิงสำหรับคนไร้บ้านในลักษณะใกล้เคียงกันเพียง 3 แห่งเท่านั้นคือขอนแก่น เชียงใหม่ ปทุมธานี โดยนักวิชาการด้านกระจายอำนาจเสนอให้ปลดล็อกกฎหมายที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นสามารถแก้ไขและช่วยเหลือคนไร้บ้านได้เอง #ท้องถิ่นสร้างสื่อสอบ
2024-02-10 21:16
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทย และเครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย จัดงาน “ทำงาน สุขใจ ไร้ความรุนแรง” Ending violence in the world of work “ยุติความรุนแรงในโลกแห่งการทำงาน” หวังแสดงจุดยืนและรวมพลังการรณรงค์ 16 วันในการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ 
2023-12-11 14:55
‘ศิริโรจน์’ สส.สมุทรสาคร ก้าวไกล สวมเสื้อไรเดอร์ ติงนโยบายด้านแรงงานของ ครม.เศรษฐา 1 ไม่ชัดเจน พร้อมสะท้อนปัญหาแรงงานแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานตามกฎหมาย และเรียกร้องให้รัฐช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนทำบัตรทำงานแรงงานข้ามชาติ
2023-09-12 19:41
ไรเดอร์ และสมาชิกครอบครัวไรเดอร์ผู้เสียชีวิต ยื่นหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน จี้ บ.แพลตฟอร์ม ไรเดอร์ต้องเข้าถึงประกันอุบัติเหตุ ขอภาครัฐช่วยจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือกรณีไรเดอร์ประสบอุบัติเหตุ ขาดรายได้ พิการ และเสียชีวิต ด้านกระทรวงแรงงาน รับให้คำตอบใน 7 วัน 
2023-08-30 16:50
'ก้าวไกล' ยื่นกฎหมายเข้าสภาอีก 4 ชุด ได้แก่ ปฏิรูประบบภาษี, คืนชีวิตชาวประมง ปฏิรูปที่ดิน และคุ้มครองแรงงาน 'พริษฐ์' เผยก้าวไกลพร้อมเป็นฝ่ายค่านเชิงรุก ไม่เพียงแค่ตรวจสอบ รบ. แต่พร้อมเสนอ กม.ผ่านกลไกลสภา เปลี่ยนแปลงประเทศตามที่สัญญาประชาชน
2023-08-24 15:47
ส.ส.ก้าวไกล ร่วมอภิปรายรายงานผลการดำเนินการกองทุนประกันสังคม ชี้ปัญหาคุ้มครองไม่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบรวม 18 ล้านคน ตกหล่น 96% แนะยกเครื่องประกันสังคมให้เท่าเทียม มีมาตรการดึงธุรกิจเข้าระบบ แก้ปัญหาการเข้าถึง
2023-07-20 22:07
'แรงงานนอกระบบ' สะท้อนปัญหาและข้อเสนอประเด็น 'หาบเร่แผงลอย-กองทุนสำหรับแรงงานเพื่อการกู้ยืม-ประกันสังคมถ้วนหน้า' เสนอลงทะเบียนคนทำงานเข้าระบบอย่างเท่าเทียม ต่อ ‘เพื่อไทย’ ขณะที่ ‘พรหมินทร์’ ชี้ Digital wallet คือจุดเริ่มต้นสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2023-05-08 16:58
'เสียงของแรงงานต้องดังในรัฐสภา' ประชาไทคุยกับมนุษย์ม็อบ: วันแรงงานสากล ในฐานะคนทำงาน 99% ของประเทศ อยากให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายด้านสิทธิแรงงานอย่างไรบ้าง 
2023-05-04 22:48
โควิดสิบเก้า จะเรียกได้ว่าเป็น หายนะครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมหมอลำ แต่ขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติด้วยเช่นกัน 
2023-01-24 02:26

Pages