อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 11 นาที ที่ผ่านมา

แรงงานบังคับ

2018-09-04 17:43
เวทีอภิปรายจับตาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ เปิดข้อมูลแรงงานประมง แรงงานภาคเกษตรถูกบังคับใช้แรงงานมากที่สุด เผยกลโกงนายจ้างทั้งกักขังหน่วงเหนี่ยวและสร้างภาระหนี้บังคับให้ลูกจ้างไม่มีทางเลือก ขณะที่เลขาฯคสรท.
2018-05-01 22:28
ครม.มีมติอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... ตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พร้อมคณะกรรมการ 2 ชุดดูแลเรื่องนี้
2018-01-19 00:48
รมว.แรงงาน สั่งเร่งยกร่างกฎหมายอนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ การทำงานในภาคประมง เสนอ สนช. ปลาย มี.ค.นี้ อนุสัญญา ILO ฉ.98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ก.ย.นี้
2017-06-15 01:05
รมว.แรงงาน เข้าพบผอ.ใหญ่ ILO ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันสารอนุสัญญา ฉบับ 111 ขจัดการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ พร้อมพิจารณาเพิ่มอีก 2 ฉบับ คือ อนุสัญญา ฉ. 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และ ฉ. 188 ว่าด้วยงานประมง
Subscribe to แรงงานบังคับ