แรงงานสูงวัย

แม้ว่าอายุเกษียณในญี่ปุ่นจะอยู่ที่ 60 ปี แต่หลายคนก็ยังคงทํางานต่อ โดยผลสำรวจผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,100 คน เมื่อช่วงต้นปี 2566 พบว่ายังคงทํางานถึง 2 ใน 3 ส่วนใหญ่ทำงานภายใต้สัญญาจ้าง ไม่ได้รับการว่าจ้างใหม่ในฐานะพนักงานประจํา
2023-05-06 09:51