แรงงานอุตสาหกรรมดนตรี

'ปิดคนแรก เปิดคนสุดท้าย ไม่ได้รับการเยียวยา' คือวิบากกรรมที่คนทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีต้องเผชิญในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา
2023-03-09 16:47