อัพเดทล่าสุดเมื่อ 52 นาที 26 วินาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2018-10-07 19:45
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) พร้อมด้วย กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดงานรณรงค์ 'วันงานที่มีคุณค่าสากล' หรือ Decent Work Day เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าในสถานที่ทำงาน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
2018-10-07 12:33
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย สนับสนุน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.... ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ เดือน ก.ค. 2561 ระบุหากพยาบาลถูกจำกัดการใช้ยาลง จะส่งผลต่อประชาชนผู้รับบริการทั่วประเทศให้ได้รับการบริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง-ไม่ทันเวลา
2018-10-07 11:39
เภสัชกรลูกจ้างชั่วคราวบุกทำเนียบ ขอความเป็นธรรมบรรจุเข้ารับราชการ/เตรียมใช้ 'การจ้างเหมารายวัน' แทนตำแหน่ง 'ภารโรง' โรงเรียนรัฐทั่วประเทศ/ปลดล็อกแบล็กลิสต์แรงงานไทยในเกาหลีใต้ 1.2 แสนคน แจ้งรายชื่อกลับไทย 21 ต.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2562 เกาหลีใต้ไม่เอาผิด-เปิดโอกาสกลับไปอย่างถูกกฎหมายได้อีกรอบ/ก.แรงงาน สรุปผลฝึกอาชีพคนจน 2 พันล้าน ยอดไม่เข้าเป้า เตรียมขยายเวลา/'รมว.แรงงาน' เผยผลสอบโกง 'คนพิการ' 1,500 ล้าน ไม่พบข้อมูลทุจริต แต่พบผู้ประกอบการบางรายปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย
2018-10-06 15:46
'สมาพันธ์คนงานรถไฟ' ชี้จุดมุ่งหมาย 'ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง' คือฮุบโครงสร้างการขนส่งทางราง เพื่อให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการแสวงหากำไร และนำไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อน
2018-10-05 20:19
หากอ้างอิงจากข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ที่ระบุเรื่องนโยบายด้านสวัสดิการและแรงงาน เมื่อมาพิจารณาที่นโยบายสำหรับกลุ่ม “แรงงานในระบบหรือแรงงานภาคอุตสาหกรรมโดยตรง” (สำหรับแรงงานกลุ่มอื่น พรรคมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมแล้ว จึงไม่ขออภิปรายในที่นี้) มีทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานในกฎหมายแรงงานให้ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีอัตราค่าตอบแทนจากการทำงานเพียงพอต่อการเลี้ยงดู 3 ชีวิต  (2) การขยายสิทธิวันลาพักร้อนโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน 
2018-10-03 18:37
สพฐ. เพิ่มอัตราจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ 17,000 อัตรา หวังลดภาระให้ครูผู้สอน ส่วนนักการภารโรง แบ่ง 2 ส่วน ทั้งจ้างเป็นรายเดือน และส่วนโรงเรียนที่ยังไม่มีนักการภารโรง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 9,000 กว่าโรง สพฐ.ได้จัดงบใช้วิธีจ้างเหมาบริการเฉพาะเรื่องหรือจ้างแม่บ้านรายวันแทน ที่มาภาพ https://www.youtube.com/watch?v=Mw-JbV-YKcU
2018-10-02 18:43
สื่อนิวยอร์กไทม์ระบุถึงคู่ปรับล่าสุดสำหรับรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนไกล แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่นิยมแนวทางอุดมการณ์ของคอมมิวนิสต์จีน หนุ่มสาวผู้เข้าถึงการศึกษาและโลกกว้างผ่านอินเทอร์เน็ตพากันผลักดันประเด็นความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สิทธิแรงงาน จนเป็นที่หวั่นใจของรัฐบาลว่าแนวคิดสังคมนิยมที่ตัวเองปลูกฝังผ่านการศึกษาจะมาขัดขาเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีจีนที่โตวันโตคืน
2018-10-02 16:46
คนอเมริกันเกินครึ่งพอใจในงานที่ทำอยู่ เพิ่มขึ้น 7 ปีติดต่อกัน องค์กรวิจัย Conference Board ได้สำรวจความเห็นคนงานชาวอเมริกัน 1,500 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่ และพบว่า 51% ของกลุ่มตัวอย่าง บอกว่าพอใจกับงานที่ทำ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

Pages

Subscribe to แรงงาน