อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 นาที 3 วินาที ที่ผ่านมา

แหวน วัดปทุม

2018-09-04 07:00
' สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 'ขุนเลี้ยงความวิปริตและป่วยไข้เติมแต้มความหวาดกลัวให้หัวใจกดให้ ก้มต่ำ ลงค้ำตีน หมายตีนแห่งอยุติธรรมได้ย่ำลงหนุนศักดิ์ ให้สูงส่ง ให้ทรงศีลและเถิดทาสทั้งหลายอย่าหมายปีนโหดหีนจะกดหัว...ค้อมตัวไว้
2018-07-21 10:57
ภาพโดย ยิ้ด ปิดปากพยานเอกความจริงชวนวิเวกสังคมไทยหลักฐานการฆ่าใครสนใจช่างปะไรผ่านไปให้ผ่านเลย วิเวกวู่หวิวที่นี่หนออยู่เพื่อรอลืมจงนิ่งเฉยเรื่องร้ายอุบาทว์ชั่วที่คุ้นเคยปล่อยไว้นิ่งเฉยคนก็ลืม ลืมง่าย
Subscribe to แหวน วัดปทุม