แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

แอมเนสตี้ ประเทศไทย ระบุกิจกรรม 'Movies that Matter' ไม่สามารถฉายภาพยนตร์สารคดี 'Joshua : Teenager vs Superpower' ได้ เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการประกอบกับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ยืนยันจัดงานพูดคุยในประเด็น 'นักกิจกรรมเยาวชนและแรงบันดาลใจ' ในวันที่ 18 ส.ค. นี้อยู่
2018-08-17 15:31

Pages