โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน

นักวิชาการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค ถามถึง 'โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน' ที่ถูกยกเลิกไป มีท่าทีและแนวนโยบายอย่างไรต่อโครงการในลักษณะนี้บ้าง
2023-03-18 11:04