อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 8 นาที ที่ผ่านมา

โตไปไม่โกง

2016-03-20 17:55
20 มี.ค. 2559 หมายเหตุประเพทไทย คืนวันอาทิตย์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และคำ ผกา อ่านชำแหละหลักสูตร "โตไปไม่โกง" ที่ใช้ในโรงเรียนสังกัด กทม. มาตั้งแต่ปี 53 และรัฐบาลปัจจุบันเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติใช้สอนทั่วประเทศ ภายใต้หลักความดี 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ เป็นอยู่อย่างพอเพียง กระทำอย่างรับผิดชอบ และความเป็นธรรมทางสังคม
2015-12-10 01:35
9 ธ.ค. 2558 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ เวทีกลาง ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยมี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม
2015-07-15 00:15
มาร่วมกันสร้างสำนึกรู้คุณและรับใช้ประชาชน ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้ไม่ทรยศ คดโกงประชาชน ด้วยความตระหนักรู้ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ร่วมกันเสียภาษีเป็นหลัก ไม่ใช่ภาษีจากคนรวยส่วนน้อยเป็นหลัก
2015-05-27 23:01
27 พ.ค.2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่า พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ คตช.
2014-11-13 14:37
พุทธะอิสระเข้าพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธาน กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ เสนอแนะการปฏิรูปประเทศ เน้นดูแลจริยธรรมนักการเมือง ออกกฎหมายห้ามคนรวยแย่งอาชีพคนจน ปฏิรูปการศึกษาเน้นโตไปไม่โกง คดีคอรัปชั่นไม่มีอายุความ  
Subscribe to โตไปไม่โกง