โพล

ซูเปอร์โพล สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความสนใจของสาธารณชน ร้อยละ 90.6 สนใจเรื่องปากท้อง รายได้ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวมากที่สุด ส่วนเรื่องการเมืองร้อยละ 58.3 สนใจว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้ง และร้อยละ 56.9 ระบุสนใจน้อยถึงไม่สนใจเลยในเรื่องนักการเมืองย้ายพรรค 
2018-08-05 11:44
กรุงเทพโพลเผยผลสำรวจประเมินผลการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 เรื่องคาดหวังจากรัฐบาลแต่ทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3
2018-08-04 11:53
'สวนดุสิตโพล' ชี้ประชาชนมองกระแสข่าว ดูด ส.ส. เป็นเรื่องปกติทางการเมือง มองผู้สมัคร ส.ส.ย้ายพรรค อันดับ 1 เป็นเรื่องผลประโยชน์ มองหาความมั่นคง และโอกาสที่ดีกว่า 38.90% อันดับ 2 มีความขัดแย้งภายใน พรรคไม่มีเสถียรภาพ 32.89%
2018-07-29 14:58

Pages

Subscribe to โพล