โรงถลุงเหล็กต้นน้ำ

2011-07-29 23:33
เลขาธิการสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้ หวั่นอุตสาหกรรมขนาดยักษ์ลงพื้นที่ หวั่นผุดโรงเหล็กต้นน้ำ ทำลายสิ่งแวดล้อมอ่าวปัตตานี ส่งผลกระทบชาวประมงพื้นบ้าน ดักคออุตสาหกรรมฮาลาล เป็นใบเบิกทางนำอุตสาหกรรมหนักลงปะนาเระ เมื่อเวลา 09.00 น.
Subscribe to โรงถลุงเหล็กต้นน้ำ