โรงเรียน

เนื่องในวันครูแห่งชาติ Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดทำแบบสอบถามครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในโรงเรียน การเรียนการสอน และนักเรียน พบว่า เสียงส่วนใหญ่อยากให้โรงเรียนปรับปรุงห้องน้ำ กฎที่ครูไม่ชอบมากที่สุดคือการแต่งกายประจำวัน อยากให้ยกเลิกนโยบายการประกันเกรด ปลอด 0 ร. มส. ไม่อยากอยู่เวรนอกเวลาสอน และอยากให้เพิ่มเงินเดือน
2024-01-15 23:46
'คุรุสภา' เผยสถิติลงโทษครูทำผิดจรรยาบรรณรอบปี 2566 (ณ 30 มิ.ย.) เพิกถอนใบอนุญาตแล้ว 16 ราย พบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศถึง 27 เรื่อง
2023-08-01 12:18
กสม. ชงข้อเสนอแนะถึง ศธ.กำชับโรงเรียนในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศอย่างเคร่งครัด หลังเกิดกรณีเด็กประถมฯ ตกเป็นเหยื่อ ก่อนหน้านี้เคยเสนอแนวทางแก้ไขไปแล้ว แต่หน่วยงานรัฐละเลยการแก้ไข
2023-06-22 17:41

Pages