อัพเดทล่าสุดเมื่อ 25 นาที 4 วินาที ที่ผ่านมา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2018-09-13 00:47
อาจารย์โรงเรียนนายร้อย จปร. นำเสนอบทความวิชาการเรื่องแนวทางการสร้างทหารอาชีพ ยกโมเดล West Point เป็นตัวอย่าง ชี้ ‘ทหารอาชีพ’ สร้างได้ด้วยการปรับหลักสูตร เน้นสอนมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์เป็นวิชาแกน ทำให้ทหารใหม่คิดเองเป็น เพื่อวางรากฐานให้ระบอบประชาธิปไตย
Subscribe to โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า