โรงไฟฟ้าขยะ

ชาวบ้านหนองไข่น้ำ สระบุรี ยื่นฟ้อง กกพ. ต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าขยะตั้งกลางพื้นที่ชุมชนเสี่ยงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และวิถีชีวิตชุมชน
2023-10-11 18:38