โรงไฟฟ้าชีวมวล

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จัดเวทียืนหยัดคัดค้านโรงไฟฟ้าชีมวล พร้อมออกแถลงการณ์จี้ กกพ. ให้ยกเลิกการพิจารณาใบอนุญาติโรงฟฟ้าชีวมวล
2018-12-20 01:00
กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกว่าร้อยคนเดินทางจากยโสธรมาทำเนียบฯ รอยื่นหนังสือให้ ‘ประยุทธ์’ 5 ชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้พบ ส่งตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรมมาเจรจาแทน ชาวบ้านขอให้สั่งระงับการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลของมิตรผล เพื่อรอผลการศึกษาขอเท็จจริงเรื่องการมีส่วนร่วม ทรัพยากรและสุขภาพ จากคณะศึกษาที่จังหวัดตั้งก่อน ตัวแทนอุตสาหกรรมตอบ เรื่องนี้ต้องกลับไปดูอำนาจตามกฎหมายก่อน ยังรับปากไม่ได้ หวั่นทำไปได้ไม่มีจะถูกบริษัทฟ้องร้อง
2018-09-20 01:51

Pages