อัพเดทล่าสุดเมื่อ 26 นาที 59 วินาที ที่ผ่านมา

โสภณ พรโชคชัย

2015-10-09 07:47
  การที่นายกฯ ประยุทธ์ไปประชุมองค์การสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนกันยายน 2558 ส่งผลดีอย่างไรหรือไม่ต่อประเทศไทย เรามาลองประเมินกันดูครับ
2015-10-04 04:54
  นโยบายของดร.สมคิด อาจไม่ใช่ทางออกของประเทศ แต่อาจทำให้ประเทศไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะ  การปล่อยกู้ในชนบทในภาวะที่การค้าฝืดเคือง จะได้ผลจริงหรือไม่ การผ่อนคลายกฎการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อาจทำให้สถาบันการเงินพักอีกรอบเช่นปี 2540
2015-09-30 14:46
เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ไทยได้รางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ITU และไทยยังได้เป็นประธานกลุ่มประเทศ G77 แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะ "บิ๊กตู่" หรือนายกฯ ประยุทธ์แต่อย่างใด
2015-09-02 22:58
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำให้มีรัฐธรรมนูญ  ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงขอเสนอความเห็นโดยสุจริต (ไม่ได้ชื่นชมหรือต่อต้านร่างของทางราชการ) ต่อการมีรัฐธรรมนูญ  ถ้าเป็นไปได้ ผมขออนุญาตเสนอให้มีมาตราต่อไปนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 1  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่รับใช้ประชาชน สำนึกในพระคุณของประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
2015-08-04 05:14
  ผมไปสังเวชนียสถานมา 2 ครั้งแล้วครับ เมื่อปี 2552 และ 2554 แต่ยังไม่เคยบวช หลายท่านบอกว่าไปบวชในที่เหล่านี้คงได้กุศลแรง แต่ผมก็ไม่สู้จะเห็นด้วย เพราะน่าจะอยู่ที่ใจมากกว่า และไม่คิดว่าเราจะพึงยึดติดอะไรมากมายปานนั้น การไปบวชหรือจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถานนี้ ต้องใช้เงินทองไม่น้อย ค่าจีวรใหม่อะไรก็คงเป็นเงินพอสมควร ผมแทบไม่เคยเห็นพระรูปไหน ทั้งบวชใหม่บวชเก่าที่ห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าเลย แต่ก็คงไม่ต้องถึงขนาดใช้ผ้าบังสุกุลในสมัยเริ่มแรก เพราะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้รับผ้าจากฆราวาสได้
2015-07-20 13:30
มาร่วมกันสร้างสำนึกรู้คุณและรับใช้ประชาชน ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้ไม่ทรยศ คดโกงประชาชน ด้วยความตระหนักรู้ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ร่วมกันเสียภาษีเป็นหลัก ไม่ใช่ภาษีจากคนรวยส่วนน้อยเป็นหลัก
2015-07-15 00:15
มาร่วมกันสร้างสำนึกรู้คุณและรับใช้ประชาชน ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้ไม่ทรยศ คดโกงประชาชน ด้วยความตระหนักรู้ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ร่วมกันเสียภาษีเป็นหลัก ไม่ใช่ภาษีจากคนรวยส่วนน้อยเป็นหลัก
2015-06-19 10:33
เมื่อก่อน ผมเข้าใจเหมือนคนไทยหลายคนว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการ  นั่นเป็นความคิดที่คับแคบของผมเอง  แต่มาวันนี้ผมกลับมองว่าสิงคโปร์ต่างหากที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่แท้  เราลองมาถกกัน บางคนบอกสิงคโปร์จะเป็นประชาธิปไตยได้ไง ยังมีการลงโทษป่าเถื่อนเช่นการเฆี่ยนผู้กระทำผิดอยู่เลย  แต่หลายภาพหรือคลิปที่เราเห็นกัน อาจไม่ใช่ของจริง  การลงโทษวิธีนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยอังกฤษเข้าปกครองเมื่อ 200 ปีก่อน  ในมาเลเซียก็ยังใช้  ในโรงเรียนที่มีชื่อของอังกฤษเองก็มีใช้การลงโทษนี้เช่นกัน
2015-06-12 22:15
นโยบายป่าชุมชน แจกเอกสารสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือทั้งชุมชน ล้วนเป็นการทำลายป่า ทำลายชาติ ไม่ควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง  ให้ชาวบ้านออกจากป่าย่อมคุ้มค่ากว่า...
2015-06-01 01:28
  เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 รายการ "เถียงให้รู้เรื่อง" ช่อง TPBS ได้เชิญผมไป "เถียง"  และได้รับความเมตตาจาก รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ข้อคิด  แต่สิ่งที่ อ.แล นำเสนอนั้นอาจคลาดเคลื่อนโดยเฉพาะประเด็นมูลค่า  ผมจึงขออนุญาตให้มุมมองในอีกด้านเพื่อสังคมอุดมปัญญา

Pages

Subscribe to โสภณ พรโชคชัย