อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

โสภณ พรโชคชัย

2016-01-16 07:50
ความโปร่งใสกับประชาธิปไตยไปด้วยกัน กล่าวคือ ที่ใดมีความเป็นประชาธิปไตยสูงที่นั้นมักมีความโปร่งใส หรือในอีกแง่หนึ่งที่ใดมีความโปร่งใสมาก แสดงว่าที่นั้นมีความเป็นประชาธิปไตยสูงไปด้วย
2016-01-14 12:23
  กรีนพีซพยายามบอกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ไม่ปลอดภัย ไม่ควรสร้าง แต่ความจริงมาเลเซียสร้าง 4 โรงได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งในประเทศอื่น ๆ  อย่าให้ใครหลอกเรา ถ่วงความเจริญชาติด้วยความกลัวที่ไม่เป็นจริง หลายคนตั้งคำถามว่ากรีนพีซพูดความจริงหรือไม่ การเคลื่อนไหวของพวกเขาดูผิดปกติ แต่พวกเขาดูเป็นมืออาชีพในการใช้อารมณ์และความน่าสงสารในการเอาชนะใจของคนอื่นให้คล้อยตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาเน้น “ดรามา” และใช้ม็อบแบบ “กฎหมู่” เราควรมาพูดความจริงกันดีกว่า
2015-12-28 21:16
บางท่านอาจเห็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ๆ ทำบุญทีมหาศาล เอสเอ็มอีคง "เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง" ไม่ไหว  แต่จริงๆ พวกวิสาหกิจใหญ่ๆ หลายแห่ง นอกจากจะไม่ได้ทำดีจริงแล้ว ยังเป็นตัวโกง!?!           ผมในฐานะที่เป็นกรรมการหอการค้าไทย สาขาจรรยาบรรณ และสาขาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้เขียนหนังสือ "CSR ที่แท้" ซึ่งตีพิมพ์แล้วหลายครั้ง และเคยบรรยายในหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ด้าน Soft Laws ที่นิด้า  ขอวิพากษ์เรื่อง CSR ของวิสาหกิจขนาดใหญ่           
2015-10-09 07:47
  การที่นายกฯ ประยุทธ์ไปประชุมองค์การสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนกันยายน 2558 ส่งผลดีอย่างไรหรือไม่ต่อประเทศไทย เรามาลองประเมินกันดูครับ
2015-10-04 04:54
  นโยบายของดร.สมคิด อาจไม่ใช่ทางออกของประเทศ แต่อาจทำให้ประเทศไปสู่หุบเหวแห่งความหายนะ  การปล่อยกู้ในชนบทในภาวะที่การค้าฝืดเคือง จะได้ผลจริงหรือไม่ การผ่อนคลายกฎการอำนวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อาจทำให้สถาบันการเงินพักอีกรอบเช่นปี 2540
2015-09-30 14:46
เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ไทยได้รางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ITU และไทยยังได้เป็นประธานกลุ่มประเทศ G77 แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นเพราะ "บิ๊กตู่" หรือนายกฯ ประยุทธ์แต่อย่างใด
2015-09-02 22:58
ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทำให้มีรัฐธรรมนูญ  ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงขอเสนอความเห็นโดยสุจริต (ไม่ได้ชื่นชมหรือต่อต้านร่างของทางราชการ) ต่อการมีรัฐธรรมนูญ  ถ้าเป็นไปได้ ผมขออนุญาตเสนอให้มีมาตราต่อไปนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 1  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่รับใช้ประชาชน สำนึกในพระคุณของประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน
2015-08-04 05:14
  ผมไปสังเวชนียสถานมา 2 ครั้งแล้วครับ เมื่อปี 2552 และ 2554 แต่ยังไม่เคยบวช หลายท่านบอกว่าไปบวชในที่เหล่านี้คงได้กุศลแรง แต่ผมก็ไม่สู้จะเห็นด้วย เพราะน่าจะอยู่ที่ใจมากกว่า และไม่คิดว่าเราจะพึงยึดติดอะไรมากมายปานนั้น การไปบวชหรือจาริกแสวงบุญยังสังเวชนียสถานนี้ ต้องใช้เงินทองไม่น้อย ค่าจีวรใหม่อะไรก็คงเป็นเงินพอสมควร ผมแทบไม่เคยเห็นพระรูปไหน ทั้งบวชใหม่บวชเก่าที่ห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าเลย แต่ก็คงไม่ต้องถึงขนาดใช้ผ้าบังสุกุลในสมัยเริ่มแรก เพราะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้รับผ้าจากฆราวาสได้
2015-07-20 13:30
มาร่วมกันสร้างสำนึกรู้คุณและรับใช้ประชาชน ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้ไม่ทรยศ คดโกงประชาชน ด้วยความตระหนักรู้ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ร่วมกันเสียภาษีเป็นหลัก ไม่ใช่ภาษีจากคนรวยส่วนน้อยเป็นหลัก
2015-07-15 00:15
มาร่วมกันสร้างสำนึกรู้คุณและรับใช้ประชาชน ให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน นักศึกษาและข้าราชการทุกหมู่เหล่า เพื่อจะได้ไม่ทรยศ คดโกงประชาชน ด้วยความตระหนักรู้ด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนจากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ร่วมกันเสียภาษีเป็นหลัก ไม่ใช่ภาษีจากคนรวยส่วนน้อยเป็นหลัก

Pages

Subscribe to โสภณ พรโชคชัย