อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

โสภณ พรโชคชัย

2014-06-19 19:49
  รถไฟฟ้ามีผลสำคัญต่อราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างยิ่ง ประชาชนผู้บริโภคอสังหาริมทรัพย์ จึงพึงสังวร ครั้งนี้เรามาทบทวนรถไฟฟ้าทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกัน   รถไฟฟ้ามีผลอย่างสำคัญ   ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ที่เก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานที่สุดและเป็นแห่งแรกในประเทศไทยพบความจริงประการหนึ่งว่า รถไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อราคาที่ดินอย่างชัดเจน ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้:  
2014-06-13 15:13
โสภณ พรโชคชัย วิพากษ์การแสดงความเห็นสนับสนุนการทำรัฐประหาร คสช.ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เรื่อง "อย่าให้รัฐประหารสูญเปล่า" โดย คุณพรเทพ เฮง ใน Post Today {1} เมื่อวานนี้  ผมเห็นต่างมุมกับ ดร.สมคิด จึงขอนำเสนอความเห็นเพื่อส่งเสริม "สังคมอุดมปัญญา" ดังนี้:
2014-05-08 15:08
  ซ่องถือเป็นสถานที่ "อโคจร" แต่ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงรังเกียจบุคคลที่ประกอบอาชีพเหล่านี้  แต่สมัยนี้สังคมสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นมีสปา อาบอบนวด ฯลฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ปัจจุบันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เขียนมีสมมติฐานว่าการทำให้ผิดกฎหมายคือรากเหง้าของการทุจริต เราลองมาศึกษาประสบการณ์จากต่างประเทศดู  
2014-04-10 01:23
  ปัญหาทางการเมืองยุคใหม่ของไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ทักษิณได้รับเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เขาได้ทำสิ่งใหม่ๆ หลายประการจนซื้อใจของประชาชนและได้ครองเสียงข้างมากมาโดยตลอด  แต่ผลงานของเขาก็กระทบต่อระบบอุปถัมภ์และผลประโยชน์ของเหล่าอภิสิทธิ์ชนซึ่งอาจเรียกง่ายๆ ว่า "กังฉิน" ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้ายาบ้า เจ้ามือหวยเถื่อน ผู้มีอิทธิพลทุกระดับ จึงทำให้เกิดขบวนการโค่นล้มเขาด้วยวิธีนอกรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 และในที่สุดก็ทักษิณก็ถูกรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ.2549
2014-03-26 23:39
ตอนนี้เรื่องรถไฟความเร็วสูงที่สะดุดไปเพราะคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกำลังเป็นที่โจษจันกันในประเทศไทย  เรามาดูว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการวางแผนรถไฟความเร็วสูงกันอย่างไรบ้าง  จีน
2014-03-05 12:14
คำปราศรัยข้างต้นเรื่อง “ระบอบทักษิณทำลายอาเซียน” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 21:00 น. ณ เวทีสวนลุมพินี มีลักษณะบิดเบือนให้ประชาชนหลงเชื่อผิดๆ ผมจึงขออนุญาตวิพากษ์ มองต่างมุมเพื่อสังคมอุดมปัญญา รัฐบาลเปรมขาดวิสัยทัศน์
2014-02-10 21:29
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เราใช้กันอยู่นี้ เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เกิดขึ้นหลังจากการล้มไปของรถไฟฟ้าลาวาลินที่ผ่านเส้นทางที่ดีกว่า  อย่างนี้ถือเป็นการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายหรือไม่ ใครได้ ใครเสีย
2014-01-17 23:14
เผยความเข้าใจผิดเรื่องชนชั้นกับการรับภาระการข่ายภาษีของประชาชนไทย เมื่อเร็วๆ นี้มีการถกเถียงกันในประเด็น "Respect My Tax Money" โดยบอกว่าบริษัทห้างร้านและประชาชนในกรุงเทพมหานครเสียภาษีมากกว่าประชาชนต่างจังหวัด  โดยนัยนี้ตีความว่าน่าจะมีสิทธิเสียงมากกว่าคนต่างจังหวัด ซึ่งผิดหลักการประชาธิปไตย 1 สิทธิ 1 เสียง หรือ One Man, One Vote.  ผมจึงขอนำเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจร่วมกันดังนี้: รายได้ของประเทศไทยแยกตามประเภทของภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2013-10-04 22:57
หลายเหตุผลต่อการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์นั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เข้าข่ายโกหกบิดเบือนข้อมูลเพื่อลวงให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนไม่ดี  ผมก็เห็นด้วยกับการรักษาสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ควรนำเสนอด้วยความโปร่งใส เป็นจริงโดยไม่บิดเบือน และไม่ใช้การโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกมาอยู่เหนือเหตุผล
2013-10-03 19:13
กรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ AREA ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน จ.นครสวรรค์ ระบุคนจำนวนมากเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว แนะการแก้ไขปัญหาคือให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูล  

Pages

Subscribe to โสภณ พรโชคชัย