อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

โสภณ พรโชคชัย

2014-03-26 23:39
ตอนนี้เรื่องรถไฟความเร็วสูงที่สะดุดไปเพราะคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกำลังเป็นที่โจษจันกันในประเทศไทย  เรามาดูว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการวางแผนรถไฟความเร็วสูงกันอย่างไรบ้าง  จีน
2014-03-05 12:14
คำปราศรัยข้างต้นเรื่อง “ระบอบทักษิณทำลายอาเซียน” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 21:00 น. ณ เวทีสวนลุมพินี มีลักษณะบิดเบือนให้ประชาชนหลงเชื่อผิดๆ ผมจึงขออนุญาตวิพากษ์ มองต่างมุมเพื่อสังคมอุดมปัญญา รัฐบาลเปรมขาดวิสัยทัศน์
2014-02-10 21:29
ระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เราใช้กันอยู่นี้ เป็นรถไฟฟ้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เกิดขึ้นหลังจากการล้มไปของรถไฟฟ้าลาวาลินที่ผ่านเส้นทางที่ดีกว่า  อย่างนี้ถือเป็นการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายหรือไม่ ใครได้ ใครเสีย
2014-01-17 23:14
เผยความเข้าใจผิดเรื่องชนชั้นกับการรับภาระการข่ายภาษีของประชาชนไทย เมื่อเร็วๆ นี้มีการถกเถียงกันในประเด็น "Respect My Tax Money" โดยบอกว่าบริษัทห้างร้านและประชาชนในกรุงเทพมหานครเสียภาษีมากกว่าประชาชนต่างจังหวัด  โดยนัยนี้ตีความว่าน่าจะมีสิทธิเสียงมากกว่าคนต่างจังหวัด ซึ่งผิดหลักการประชาธิปไตย 1 สิทธิ 1 เสียง หรือ One Man, One Vote.  ผมจึงขอนำเสนอข้อมูลเพื่อความเข้าใจร่วมกันดังนี้: รายได้ของประเทศไทยแยกตามประเภทของภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2013-10-04 22:57
หลายเหตุผลต่อการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์นั้น ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เข้าข่ายโกหกบิดเบือนข้อมูลเพื่อลวงให้เห็นว่าการสร้างเขื่อนไม่ดี  ผมก็เห็นด้วยกับการรักษาสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แต่การนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ควรนำเสนอด้วยความโปร่งใส เป็นจริงโดยไม่บิดเบือน และไม่ใช้การโน้มน้าวอารมณ์ความรู้สึกมาอยู่เหนือเหตุผล
2013-10-03 19:13
กรณีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ AREA ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน จ.นครสวรรค์ ระบุคนจำนวนมากเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าว แนะการแก้ไขปัญหาคือให้ทุกฝ่ายนำเสนอข้อมูล  
2013-10-01 22:27
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) บอกว่า “ถ้าประเทศไทยไม่ มีชาวนาเศรษฐกิจของประเทศพังทันที” จึงร่วมกันตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้ง เปิด ร.ร.ชาวนา พุทธเศรษฐศาสตร์ สอนชาวบ้านทำเกษตรอินทรีย์  สมมติฐานข้อนี้ผิด ในความเป็นจริง ผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนเพียง 11% ของ GDP ณ ปีล่าสุดคือ พ.ศ.2554  ในขณะที่ภาคการผลิตหลักคือภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนสูงสุดคือ 30% และภาคการค้าส่งและค้าปลีก 15% เกษตรกรรมตกอยู่ในอันดับที่ 3  ยิ่งกว่านั้น หากอุตสาหกรรมรวมไปถึงเหมืองแร่ ไฟฟ้าประปา แก๊ส และการก่อสร้างด้วยแล้ว จะกินส่วนแบ่งใน GDP สูงถึง 38%  
2013-09-10 13:45
การล่มสลายของนครแห่งนี้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจหลายประการ เราควรเรียนรู้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยเดิม เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ผู้เขียนได้เดินทางไปดูความวิบัติของนครดีทรอยต์ด้วยตนเอง โดยได้รับความกรุณาจากนักศึกษาและคนไทยในนครแอน อาร์เบอร์ ซึ่งเป็นเมืองการศึกษาตั้งอยู่ห่างจากนครดีทรอยต์ประมาณ 70 กิโลเมตร ได้เห็นภาพที่น่าสนใจมานำเสนอ  บทความในวันนี้จึงเน้นการ "เดินเรื่องด้วยภาพ"
2013-09-03 15:46
"ด้วยเหตุผลด้านสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม จะปล่อยให้นอนระเกะระกะโดยขาดการเหลียวแลจากสังคมไม่ได้ และเพื่อสวัสดิภาพของทุกฝ่าย จึงควรให้การช่วยเหลือตั้งแต่การจัดหาที่พักพิงแบบเช่าหรือแบบให้เปล่าชั่วคราว การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม แต่ทั้งนี้ทำได้ยากเพราะงบประมาณของรัฐในด้านสังคมมีจำกัดเพียง 0.44% ของงบประมาณแผ่นดิน ต่ำกว่างบประมาณด้านการทหารถึง 17 เท่าตัว"
2013-09-01 22:19
"จิตสำนึกรับใช้ประชาชนของนักศึกษาธรรมศาสตร์ขาดหายและขาดช่วงไป ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรเร่งปลุกจิตสำนึกนี้  อย่าเพียงชูคำขวัญหรู ๆ เรื่องรับใช้ประชาชน เพื่อให้ตนดูดี  หาไม่อัตลักษณ์ธรรมศาสตร์ก็จะเลือนหายไป"   เมื่อคืนนี้ (31 สิงหาคม 2556) มี "งานคืนสู่เหย้าชาวกิจกรรมธรรมศาสตร์และผองเพื่อนเพื่อกองทุนธรรมศาสตร์สีเขียว" ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเก็บเงินคนละ 2,000 บาท คาดว่ามีคนจองซื้อไว้ทั้งหมด 500 ราย แต่มีผู้ไปร่วมงานประมาณ 350 ราย  

Pages

Subscribe to โสภณ พรโชคชัย