โอภาส การย์กวินพงศ์

กระทรวงสาธารณสุข เผย 3 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 19 มีนาคม 2566 ไทยพบผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศแล้ว 1,730,976 ราย โรคที่พบสูงสุดได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตา
2023-03-31 14:39
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน จ.ปราจีนบุรี รายงานผลตรวจร่างกายคนงานโรงถลุงเหล็กที่หลอมวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 ไม่พบรังสีในร่างกาย แต่ยังให้ติดตามตรวจเลือดต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบระยะยาว พร้อมจัดทำแนวทางให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศและคลินิกเอกชนทั่วประเทศร่วมเฝ้าระวังผู้ป่วยที่สงสัยอาจเกิดจากการได้รับรังสี
2023-03-20 20:04