ไข้หวัดใหญ่

1 พ.ค. 2566 เริ่มแล้ว “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” กรมควบคุมโรคและ สปสช. ชวนคนไทยสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการถึง 31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ และสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิดได้ ย้ำปีนี้วัคซีนฯ มีจำกัด มาก่อนมีสิทธิรับบริการก่อน ระบุเฉพาะพื้นที่ กทม. เปิดจองฉีดวัคซีนล่วงหน้าผ่าน “แอปเป๋าตัง” หรือ โทร.จองคิวผ่านสายด่วน สปสช. 1330 กด 8 ได้  
2023-05-01 12:00

Pages