ไชยันต์ รัชชกูล

2018-11-19 16:15
ปาฐกถา "ชุมชนจินตนาการกับพยานประวัติศาสตร์: ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับประวัติศาสตร์ล้านนา" โดย ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมทางวิชาการ Decentralizing Lanna: ออกจากศูนย์อำนาจล้านนา ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
2018-06-25 02:35
วงเสวนาดอกผล กิ่งก้านปฏิวัติ 2475 ถกโจทย์ปัญหาหลายด้านตั้งแต่คณะราษฎรเรืองอำนาจจวบจนโรยรา สถาบันกษัตริย์บนเส้นทางประชาธิปไตย กับ ม.112 ที่สร้างสุญญากาศทางความคิด มอง 2475 ผ่านเลนส์อดีตและปัจจุบัน ปฏิวัติจบแต่การต่อสู้ไม่จบ สมยศชวนดูดอกผลปฏิวัติ คาดปัญหาเศรษฐกิจทำให้กระแสเปลี่ยนแปลงการเมืองครั้งใหญ่สุกงอม
2018-02-23 17:47
การอภิปรายจากเวทีเสวนา “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทย ไชยันต์ รัชชกูล ชวนตั้งคำถามเมื่อต้องทำการศึกษา "รัฐไทย" กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด เสนอประวัติศาสตร์ “รัฐไทย” กับบริบทโลก เพราะเหตุใดคนที่อยู่ในสาขาวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงต้องศึกษาเรื่องรัฐ ขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ชี้ว่ารูปแบบของรัฐ เป็นคำตอบสุดท้ายที่ไม่มีใครคิดถึงแต่ต้น
2018-02-16 15:02
ไชยันต์ รัชชกูล และกุลลดา เกษบุญชู-มี้ด ร่วมเสวนาหัวข้อ "รัฐ" กับการศึกษารัฐไทย ตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งการศึกษาเกี่ยวกับ "รัฐไทย" โดยเป็นการเสวนาวิชาการชุด “สะท้อนย้อนคิดสังคมศาสตร์ ศาสตร์สังคม” ครั้งที่ 1 ตอน “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทยวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสีฟ้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคณะสังคมศาสตร์ จัดโดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-09-22 15:44
21 ก.ย. 2560 เวทีเสวนา “พหุวัฒนธรรม ความหลากหลาย ทิศทางและข้อท้าทายล้านนาคดีศึกษาและวิชาการเพื่อสังคม” โดย 1) ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016-06-15 00:12
เสวนาเปรียบเทียบปฏิรูปเมจิและสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ลิขิต ธีรเวคิน เสนอไทยยุคปฏิรูปเปลี่ยนเพื่อให้พ้นเงื้อมมือตะวันตก ญี่ปุ่นยุคเมจิเปลี่ยนเพื่อเป็นมหาอำนาจโลก ไชยวัฒน์ ค้ำชู ยกคำปัญญาชนญี่ปุ่น-ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องตะวันออกตะวันตกเป็นเรื่องของมนุษยชาติ - ไชยันต์ รัชชกูล เสนอให้ฝ่ามายาคติประวัติศาสตร์นิพนธ์เรื่องไทยเสียดินแดน-ชี้รัฐไทยสมัยใหม่ก่อรูปจากการสร้างอาณานิคมภายใน ขยายอำนาจไปยังดินแดนถัดจากนครสวรรค์ โคราช สงขลา
2016-06-10 16:06
โครงการนิติธรรมในประเทศไทยที่ ม.ลอนดอน SOAS สัมมนาหัวข้อ “ประเทศไทยใน ‘วิกฤตรัฐพันลึก’ อูจีนี เมริเออ เสนอบทบาทและการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นในฐานะกลไกของรัฐพันลึก ปิยบุตร แสงกนกกุล เสนอกระบวนการของตุลาการภิวัฒน์และผลกระทบ กลไกปราบปรามภัยคุกคามชนชั้นนำร่วมอภิปรายกลไกรัฐพันลึกโดย กุลลดา เกษบุญชู-มี๊ด และไชยันต์ รัชชกูล
2015-09-25 18:06
เก็บประเด็นวงเสวนา เมือง: ที่อยู่อาศัย คน และความเป็นธรรม ไชยันต์ รัชชกูล ชี้การพัฒนาคมนาคม เป็นปัจจัยเบียดขับคนจน พบมีการไล่รื้อ โดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายสลัม 4 ภาค ย้ำรัฐความทำหน้าที่เป็นตัวกลางแก้ไขปัญหา
2014-12-03 19:41
‘นครินทร์’ ชี้ทุกคะแนนเสียงปชช. ไม่ถูกตัดทิ้ง ‘สุจิต’ ระบุกันพรรคมีอำนาจเกินไป ‘ไชยันต์-พรสันต์’ หนุนเสียงฝ่ายแพ้ไม่ถูกโยนทิ้งน้ำ กันผูกขาดเหลือ2พรรคใหญ่ หน.กม.เพื่อไทย ค้าน ชี้คะแนนเสียง ปชช. ที่เลือกผู้แทนเขตจะไร้ความหมาย รองหัวหน้า ปชป. เผยพรรคการเมืองใหญ่จะตั้งพรรคอะไหล่ แก้เกมส์
2014-11-21 15:05
วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ –สุณัย ผาสุข -หมอสุภัทร-สุดแดน-ศรีประภา สมทบเข้าชื่อร่วมกลุ่ม 102 คน ยกเลิกกฎอัยการศึกภายหลังจาก

Pages

Subscribe to ไชยันต์ รัชชกูล