ไทใหญ่

ชาวไทใหญ่ เชียงใหม่ จัดงาน “ปอยส่างลอง” หรืองานบวชเณรกว่า 50 รูป ที่วัดกู่เต้า จ.เชียงใหม่ มีชาวไทใหญ่และนักท่องเที่ยวร่วมงานคึกคัก ชาวไทใหญ่ให้ความสำคัญกับการบวชเณรอย่างมาก เนื่องจากผู้เณรยังเป็นเด็กไม่แปดเปื้อนทางโลกเหมือนผู้ใหญ่ และเชื่อว่า “ส่างลอง” หรือสามเณรจะเป็นผู้ที่สร้างมหากุศลให้แก่บิดามารดา
2023-03-27 16:39

Pages