อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 19 นาที ที่ผ่านมา

ไพศาล กังวลกิจ

2018-11-16 18:18
ทันตแพทยสภาแจง 3 ข้อเท็จจริง หลังมีผู้ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องทางโซเชียลมีเดีย 1. ยันกรณีเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมไม่ต้องไปขออนุญาตจาก ปส., ไม่ต้องสอบเป็นเจ้าหน้าที่ RSO และ ปส.ไม่มีอำนาจตรวจจับคลินิก 2. ทันตแพทยสภามีอำนาจรับรองหลักสูตรการศึกษาเช่นเดิม และ 3. ไม่มีการพักใช้ใบอนุญาตทันตแพทย์ที่ได้หน่วยไม่ครบตามเกณฑ์ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา
2018-09-11 19:16
ทันตแพทยสภา ภาคีวิชาชีพทางการแพทย์ จี้กระทรวงวิทย์ฯ เลิกเตะถ่วงร่างแก้ กม.พลังงานนิวเคลียร์ หลังกระบวนการแก้ กม.แล้วเสร็จ หวั่นไม่ทัน สนช.พิจารณา หากรอรัฐบาลหน้า กระทบการรักษาผู้ป่วยแน่ พร้อมระบุหากไม่คืบหน้าเชื่อบุคลากรการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน เตรียมเคลื่อนไหว ร่วมปกป้องผู้ป่วย    ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา
2018-08-27 16:09
การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพเป็นการครอบงำมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและขัดรัฐธรรมนูญจริงหรือ? เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และนายกิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้
2017-06-02 02:20
ทันตแพทยสภาเข้าให้ข้อมูลกับ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในประเด็นข้อเรียกร้องให้ออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 
2016-04-28 02:13
ทันตแพทยสภาหนุนมติ สปท.ขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เกินค่ามาตรฐาน ชี้ช่วยลดปัญหาโรคฟันผุ ลดเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น 27 เม.ย. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภาเห็นด้วยกับมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีข้อเสนอการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุ และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือโรค NCDs ซึ่งในระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
2016-04-22 14:12
ทันตแพทยสภา มีมติสนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 3 กองทุน หนุน สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สวัสดิการข้าราชการ หลังพบด้อยสุด แถมต้องสำรองจ่ายก่อน จนเป็นอุปสรรครับการรักษา
Subscribe to ไพศาล กังวลกิจ