ไพโรจน์ พลเพชร

คณะกรรมการสรรหามีมติเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชน จำนวน 7 คน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ผู้เคยยืนยันสิทธิให้ ‘ไผ่ ดาวดิน’ สอบวิชาสุดท้ายในคุก และระบุว่าการจับกุมคนอยากเลือกตั้งเป็นไปตามหลักสากล ติดโผด้วย
2018-08-22 03:52

Pages