ไล่รื้อและเผาบ้านกะเหรี่ยง

2018-12-04 21:49
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน แจ้งว่า 6 ธ.ค.นี้  ที่ศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้ง 6 ราย จะเดินทางมารับชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในคดีที่ปู่คออี้กับพวก ฟ้องกรมอุทยานฯ จากเหตุการณ์ไล่รื้อและเผาบ้านกะเหรี่ยงเมื่อปี 54 หลังมีคำพิพากษาให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ชดใช้ค่าเสียหายเฉลี่ยรายละประมาณ 50,000 บาท
Subscribe to ไล่รื้อและเผาบ้านกะเหรี่ยง