24 มิถุนาประชาธิปไตย

'24 มิถุนาฯ' ยื่นหนังสือถึง กกต.ให้รับรองผลการเลือกตั้ง ให้เวลาภายใน 20 มิ.ย. 66 ก่อนกำหนดการเดิมคือภายใน 13 ก.ค. 66 ไม่รับคำร้องเรียน ปม 'พิธา' ถือหุ้นสื่อ ITV
2023-06-08 19:47
‘ไสว ทองอ้ม’ คนเสื้อแดงเหยื่อกระสุนปี 52 ร้องกรรมการสิทธิฯ ช่วยเจรจายกเลิกบังคับคดีอายัดเงินและที่นา ด้าน ‘อังคณา’ จ่อส่งข้อเรียกร้องต่อไปยังกองทัพ ชี้กองทัพมีนโยบายสร้างความสมานฉันท์กับคนในชาติ พูดคุยไกล่เกลี่ยระหว่างสองฝ่ายเป็นทางออกที่ดีที่สุด
2018-08-20 16:11

Pages