3 จังหวัดชายแดนใต้

กมธ.สันติภาพ คือ วาระการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรึกษาหารือสาธารณะ วาระสำคัญของการสร้างสันติภาพ ที่ครอบคลุม ปชช.ทุกกลุ่ม เพราะการพูดคุยคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา โครงการ IP3 วาดหวังประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอย่างแท้จริง เปิดข้อเสนอ-ข้อกังวลจากวงปรึกษาหารือประชาชน จะเอาอย่างไรกับกระบวนการสันติภาพ
2023-11-16 14:51
คณะทำงานด้านสันติภาพพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล ถกแนวทางแก้ปัญหาดับไฟใต้ ใช้พลเรือนนำการทหาร เชื่อมั่นสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ใน 4 ปี ย้ำเจรจาในกรอบตาม รธน. ที่ระบุ “รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยว”
2023-06-09 20:02