ปฏิทินกิจกรรม

เสวนา "ศาสนากับโลกทุนนิยมยุคปัจจุบัน"  จัดโดย Group of Comrades วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 10.00 น. - 13.30 น. ณ ห้อง 302 อาคารวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์