BLUE STRIKE 2023

กองทัพเรือไทย-จีน เปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 โดยกองทัพเรือจีนนำเรือฟริเกต เรือยกพลขึ้นบก เรือส่งกำลังบำรุง และเรือดำน้ำ 'ฉางเฉิน' พร้อมกำลังพล 953 นาย ร่วมฝึกกับกองทัพเรือไทยเป็นครั้งแรก
2023-09-03 13:26