ChatGPT

ผลสำรวจพนักงาน 1,000 คน ในสหราชอาณาจักร พบพนักงานทุกช่วงวัยรู้สึกไม่สบายใจ เมื่อต้องบอกหัวหน้าว่าใช้ AI ช่วยทำงาน โดย Gen Z มีสัดส่วนสูงสุดที่ 42% ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบริษัทต่างๆ ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการใช้ AI
2023-05-28 15:16