CLMV

2018-11-09 18:59
หลังพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามลงโทษ 'จูหาว' ปัญญาชนชื่อดัง อดีต รมช.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฐานตีพิมพ์หนังสือขัดต่อแนวทางพรรค จนนำมาสู่การประกาศลาออกจากพรรคของจูหาว ตามมาด้วยนักเขียนและแวดวงปัญญาชนอื่นๆ พร้อมวิจารณ์พรรคที่เสื่อมถอยลง แต่การลาออกจากพรรคก็เต็มไปด้วยขั้นตอนซับซ้อนและในความเป็นจริงคำร้องขอลาออกก็มักไม่มีใครเดินเรื่องให้
2018-11-06 18:22
วิศวกรชาวสหรัฐฯ ซึ่งตรวจสอบกรณีเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยถล่มในลาว ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขื่อนถล่มก็คือการสร้างเขื่อนบนพื้นที่หลุมยุบใต้ดิน ซึ่งไม่สามารถรับน้ำหนักในฤดูที่มีฝนตกหนักได้ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เขื่อนพังจนกลายเป็นโศกนาฏกรรม
2015-08-13 19:16
สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ ชี้อาเซียนภาคพื้นทวีปมีโอกาสมหาศาลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน แต่ก็ต้องคำนึงความเสี่ยง-ความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อสัมพันธ์กับจีน ที่ผ่านมาจีนลงทุนอย่างหนักในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อเป็นแหล่งป้อนทรัพยากร แต่ละประเทศย่านนี้ต้องคิดให้มากขึ้นในมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
2014-12-27 05:43
สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดี ม.นครพนม เสนอภาพระเบียงเศรษฐกิจด้านตะวันออก ลาว-เวียดนามผุดนิคมอุตสาหกรรม ขยายสนามบินนานาชาติรองรับ เสนอไทยต้องพัฒนาองค์รวมเพื่อใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ ที่ผ่านมา "กลุ่มจังหวัด" กลับแข่งกันเอง หรือเอางบประมาณมาหารเฉลี่ย แทนที่จะเลือกเฟ้นหาจุดแข็งแล้วพัฒนา  
2014-12-26 22:59
สัมมนาไทย-พม่าศึกษาที่ ม.นเรศวร 'สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์' จับเทรนด์การลงทุน พบทุนไทย-ญี่ปุ่นขยายไปเพื่อนบ้านมากขึ้นโดยใช้ไทยเป็นจุดเชื่อมโยง เผยกลยุทธ์ญี่ปุ่น “Thailand-Plus-One” เน้นลงทุนในไทยแทนจีน และย้ายฐานการผลิตที่เน้นใช้แรงงานไปชาติเพื่อนบ้าน ชี้หากระเบียงเศรษฐกิจสมบูรณ์ จะเกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตอีก ธุรกิจไทยต้องปรับตัวสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งคิดโจทย์ออกแบบสินค้าและยี่ห้อเอง แล้วใช้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นฐานผลิตสินค้า
2014-12-18 18:42
สัมมนาไทย-พม่าศึกษา ที่ ม.นเรศวร "นินนาท ไชยธีรภิญโญ" พาสำรวจเส้นทางเชื่อมอันดามัน-ทะเลจีนใต้ จุดแข็งไทยต้องมีถนนลาดยาง 4 เลนเชื่อมพม่าไปเวียดนาม หากอำนวยความสะดวกจุดผ่านแดนให้ดี จะเพิ่มมูลค่าการค้ามหาศาล พร้อมเสนอให้รวมจุดแข็งไทย+ประเทศ CLMV สร้างตลาดภายในขนาดใหญ่และเก็บเกี่ยวความมั่งคั่งร่วมกัน
2013-03-23 09:51
ประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกท้ายๆ ของอาเซียนนั้น หากมองจากแง่ของการพัฒนาประเทศ ดูจะยังแตกต่างจากประเทศสมาชิกอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย เนื่องจากปัญหาสงครามและปัญหาการเมืองในประเทศที่ต่อเนื่องมาในยุคอาณานิคมและสงครามเย็น  มาชมการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่น่าสนใจของประเทศ CLMV ในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC กับสุลักษณ์ หลำอุบล และดุลยภาค ปรีชารัชช 
Subscribe to CLMV