CPJ

คณะกรรมการคุ้มครองผู้สื่อข่าว (CPJ) เตือนว่ากฎหมายต่อต้านการรักเพศเดียวกันของยูกันดาที่ออกมาเมื่อสองเดือนก่อน ไม่เพียงแค่จะส่งผลต่อคนรักเพศเดียวกันเท่านั้น แต่เนื้อหากฎหมายบางส่วนเสี่ยงต่อการกระทบต่อเสรีภาพสื่อเองด้วย
2023-07-30 10:59